15 minutter

Meditasjon handler i mange henseende om å gi slipp. Noen forestiller seg at meditasjon handler om å tømme hodet for tanker, men det er ikke tilfelle. Å tømme hodet for tanker er stort sett umulig. Poenget i meditasjon er å la tanker komme og gå som de vil, uten at vi blander oss inn. Tanker vil gjerne ha vår oppmerksomhet, og stort sett involverer vi oss i egne tanker og følelser på en aktiv måte. Det er sånn livet er. Men av og til må vi slappe av, senke skuldrene og la hodet få hvile. Det gjør man på den måten at man ikke deltar i aktiv tenkning. Man kan ikke skru av hjernens produksjon av tanker, men vi kan la være å involvere oss aktivt i de tankene som oppstår. Som regel vil tankene prøve å lure oss til å ta stilling eller følge dem videre på en kaskade av tanker som fører til nye tanker som igjen aktiverer oss følelsesmessig, men meditasjon handler om å takke høflig «nei» tiltakenes forførende invitasjon.

 

Istedenfor å la vår oppmerksomhet følge tanker og følelser, handler meditasjon om å forankre sin oppmerksomhet i noe som ikke er like bevegende. Ofte vil man forsøke å beholde fokus på pust, mens i denne seksjonen av SinnSyns mentale helsestudio skal vi forsøke å hvile vår oppmerksomhet i et lydbilde. Her får du lyden av vind som rasler i trærne, og din oppgave er å la oppmerksomhet flyte av sted med vinden. Det vil ikke stoppe tankene, men du skal holde fokus på lydbilde, ikke involvere deg i problemløsning akkurat nå i denne meditasjonsøkta.