Smerte, lidelse og mening del 1 av 2

|

2. april 2020 hadde vi planlagt et arrangement på teateret i Kristiansand. Erlend Waade, Aud Sunde Smemo og meg selv skulle snakke om «Lidelse, smerte og mening». Dette arrangementet ble selvfølgelig avlyst på grunn av situasjonen med smittervern og Covid-19, men Erlend og jeg hadde likevel en prat om denne tematikken. Aud Sunde Smemo, som er sogneprest i den majestetiske Domkirken på Torvet i Kristiansand, måtte melde avbud og ble ikke med på opptaket. Planen var altså å snakke om sjelelig smerte, svik, forsoning, ensomhet, meningsløshet, død og fordervelse, men også om evnen til å leve et reflektert og meningsfullt liv. Er smerte og lidelse et utelukkende onde, eller er det også en forutsetning for et meningsfullt liv? Det var spørsmålene vi hadde lyst til å reflektere over, og vi hadde planlagt å gjøre det i tråd med påsken og bibelens fortellinger om det som skjedde med Jesus. Det ble litt annerledes enn vi hadde tenkt, men vi hadde en fin prat på over to timer, og i denne episoden skal du få høre første del. Istedenfor å relatere smerte og lidelse direkte til de kanoniske fortellingene i bibelen, blir det naturlig å relatere det til pandemi, isolasjon, sosial distansering og hva den pågående situasjon betyr for oss mennesker.