15 minutter

Dette er et mantra som nynnes av tibetanske buddhistmunker. Dette mantraet kalles Padmasambhava og assosieres med balanse og fred. I følge buddhistisk tradisjon vil du oppnå et fredfullt liv fullt av velsignelser dersom du gjentar dette verset 108 ganger om dagen. Trolig er tallet tilfeldig, og poenget er nok at den buddhistiske gjentakelsen av rim og regler, med mørke toner, er en del av meditasjonspraksisen. Det handler om å hvile sin opperksomhet i en litt suggererende stemme som messer de samme ordene igjen og igjen. Det er en auditiv form for meditasjon, og det kan fungere godt for å dempe grubling og anstrengt tankevirksomhet.

Teksten er som følger:

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Sindhi Hum (Sanskrit) eller

Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung (Tibetansk språk).

Hvis du finner ut at mantra-meditasjon er en god praksis for deg, er det anbefalt å gjøre dette hver dag. Hvis du er en uerfaren mediterer, kan det være lurt med en god opptrappingsplan. Det vil si at du velger ut et mantra som passer for deg, tilstreber å sitte i en behagelig og verdig stilling, og lar oppmerksomheten oppslukes i munkens stemme og den jevne rytmen. Kanskje kan du begynne med 15 minutter av gangen den første måneden, deretter øke til 30 minutter neste måned og eventuelt gå videre til 45 minutter og opp mot en time. Det er imidlertid ikke for alle å sitte 1 time i meditasjon, men kanskje du finner ut at 30 minutter om dagen er passe.

Poenget er altså å la hodet få hvile fra frenetisk tankevirksomhet og et ustanselig bombardement av stimuli fra skjermer og moderne livsførsel. Uten en slags mental restitusjon og rekalibrering, risikerer vi at hjernen lider en type overlast hvor stress, uro, mangel på energi, kroppslig smerte og utmattelse er de vanligste symptomene. En pause i samvær med munkens mantra kan hjelpe oss å finne tilbake til en form for indre harmoni, og hvis du tenker at det er bortkastet tid, er du kanskje blant de som virkelig burde prioritere dette. Her skal man ikke prestere noe, men kun tilstrebe å holde sin oppmerksomhet på det tibetanske lydbilde. Dersom hjernen begynner å løpe løpsk, er det ok. Men når du oppdager tankevandringen, skal du veilede deg selv tilbake til musikken og mantra på en vennlig måte. Etterhvert klarer du dette uten videre anstrengelser, og da har du et verdifullt verktøy for mental restitusjon.