En beroligende frekvens

|

I de Østlige visdomstradisjonene har man mange ulike praksiser for meditasjon. Blant de mest kjente er en messende mørk røst som gjentar en kort regle rundt lyden av Hum. Hum er et mantra som blant annet nynnes av tibetanske buddhistmunker. Det mantraet du hører her kalles Padmasambhava og assosieres med balanse og fred.

 

I følge buddhistisk tradisjon vil du oppnå et fredfullt liv fullt av velsignelser dersom du gjentar dette verset 108 ganger om dagen. Trolig er tallet tilfeldig, og poenget er nok at den buddhistiske gjentakelsen av rim og regler, med mørke toner, er en del av meditasjonspraksisen. Det handler om å hvile sin opperksomhet i en litt suggererende stemme som messer de samme ordene igjen og igjen. Det er en auditiv form for meditasjon, og det kan fungere godt for å dempe grubling og anstrengt tankevirksomhet.

 

Hvis du finner ut at mantra-meditasjon er en god praksis for deg, er det anbefalt å gjøre dette hver dag. Hvis du er en uerfaren mediterer, kan det være lurt med en god opptrappingsplan. Det vil si at du velger ut et mantra som passer for deg, tilstreber å sitte i en behagelig og verdig stilling, og lar oppmerksomheten oppslukes i munkens stemme og den jevne rytmen. Kanskje kan du begynne med 15 minutter av gangen den første måneden, deretter øke til 30 minutter neste måned og eventuelt gå videre til 45 minutter og opp mot en time. Det er imidlertid ikke for alle å sitte 1 time i meditasjon, men kanskje du finner ut at 30 minutter om dagen er passe.

 

Poenget er altså å la hodet få hvile fra frenetisk tankevirksomhet og et ustanselig bombardement av stimuli fra skjermer og moderne livsførsel. Uten en slags mental restitusjon og rekalibrering, risikerer vi at hjernen lider en type overlast hvor stress, uro, mangel på energi, kroppslig smerte og utmattelse er de vanligste symptomene. En pause i samvær med munkens mantra kan hjelpe oss å finne tilbake til en form for indre harmoni, og hvis du tenker at det er bortkastet tid, er du kanskje blant de som virkelig burde prioritere dette. Her skal man ikke prestere noe, men kun tilstrebe å holde sin oppmerksomhet på det tibetanske lydbilde. Dersom hjernen begynner å løpe løpsk, er det ok. Men når du oppdager tankevandringen, skal du veilede deg selv tilbake til musikken og mantra på en vennlig måte. Etterhvert klarer du dette uten videre anstrengelser, og da har du et verdifullt verktøy for mental restitusjon.

 

Munkene har en messende og særegen måte å nynne seg inn til et fredfullt sinn. I SinnSyn-appen får du en rekke lydbilder hvor en erfaren munk tar deg med i sin suggererende rytme.

 

Flere av lydbildene fra de Tibetanske munkene drives fremover av en dyp stemme og en «hummende» lyd. Lyden er ikke tilfeldig valgt, og det viser seg at de dype tonene på sett og vis kan fylle vår opperksomhet på en måte som demper bekymringer, uro og andre anstrengelser som oppstår i et rastløst sinn. For å finne ro og mental hvile, er det viktig at vi ikke lar hjernen kjøre på høygir hele dagen, og det er derfor meditasjon som regel sikter på å ikke involvere seg i mentalt støy. I løpet av en vanlig hverdag vil et gjennomsnittsmenneske bombarderes med stimuli fra smarttelefoner og urbane miljøer. Det er ikke bare det at mange lever et stressende liv, men bare det å utsette seg for den digitale tidsalderens malstrøm av stimuli er en voldsom påkjenning for vårt mentale apparatur. De fleste ønsker ro og hvile, og de fleste må ha det for å falle i søvn, men opp mot 45 % av oss har problemer med søvnen. Mye av årsaken ligger i et galopperende sinn, og derfor er de suggererende lydene fra de tibetanske munkene et verdifullt verktøy for å rekalibrere oss selv.

 

Lyden du hører i mange buddhistiske mantra er en variant av «OM». Om Mantra messes gjerne med en dyp røst ved 417Hz. OM er i følge tradisjonen universets urlyd. Det er lyden som går igjen i hele kosmos og i hver celle i kroppen vår, og 417Hz er en utrolig vakker frekvens som etter sigende skal fungere som et rensemiddel for kroppen vår, og fjerner negativitet, negative blokkeringer og annen «gift» fra kroppen og sinnet. Hvorvidt dette stemmer rent fysiologisk sett, spiller ikke så stor rolle. Poenget er et lyden virker svært beroligende og suggererende på mennesker. Ved å fokusere på lyden, og la andre tanker komme og gå som de vil (uten å dømme dem), kan du oppnå mental restitusjon. Dette kan fungere som en slags oppmerksomhetstrening hvor du ikke deltar i aktiv tenkning og grubling, men kobler av hjernens aktive tankevirksomhet ved å la deg oppsluke av «OooooMmmmm». Når tanker og følelser kommer, skal du bare la de være, og deretter vende tilbake til lydbilde. Samme prinsippet som i annen meditasjon hvor man eksempelvis fokuserer på pust og pusteankeret.

 

Den spesielle og mørke lyden, som ofte vibrerer på hertz fra 400 og oppover, kalles også «Guds frekvensen». Noen lydbilder går opp mot 963Hz, som kalles Solfeggio-frekvensen, og det er også her man kan vibrerer i takt med universet. Lydbildet skal hjelpe oss å vende tilbake til en slags enhet med naturen og livet.

 

Hvorvidt man tror på de gamle forestillingene om lydens forbindelse til universet spiller ikke så stor rolle. Det som spiller en rolle er at «HUM» lyden han er meditativ og nærmest suggererende effekt på mennesker.

 

I Vestlig og moderne behandling av stress og angst, finner vi også anbefalinger knyttet til denne lyden av «Hmmm». Dersom man rammes av panikk eller uro, er anbefalingen at man ikke skal stritte imot, men snarere møte kroppens frykt-reaksjoner med nysgjerrighet. Dersom man klarer å beholde nysgjerrighet på seg selv, og ikke begynner å kjempe imot, forsøke å skjule sin uro, begynne å bebreide seg selv for sin egen reaksjon og så videre, men altså beholde et åpent og undersøkende sinn på de som foregår i kroppen og hodet her og nå, kan man for det første roe ned hele systemet, og for det andre vil hjernens cocktail av stresshormoner utlignes av blant annet dopamin som har en velgjørende effekt og aktiverer vår hukommelse - Slik at vi kan lære noe nytt om oss selv. I møte med angst, forsøker de fleste å vri seg unna, men all angst-behandling anbefaler det motsatte. Blant annet anbefales det at man ved tegn til angst og uro skal stoppe opp og si følgende

 

«Hmmmm…» som altså er lyden vi lager når vi undrer oss over noe.

 

Vi skal møte tanker og følelser med undring, ikke med frykt og unnvikelse. Hvis vi klarer det, vil vi være på god vei mot et langt mer harmonisk liv. Det interessante i dette tilfellet er at «hmmmm-lyden» dukker opp her også, og en del forskning viser at den samme lyden aktiverer vagusnerven, som også er den nerven som stimuleres i Yoga og med fordel kan aktiveres når vi er stressa for å roe oss ned. Kanskje er dette tilfeldig, men jeg har gang på gang registrert at denne lyden dukker opp i forbindelse med ulike øvelser som handler om å kultivere et mer åpent og balansert sinnelag, enten det foregår i et tempel i Tibet, eller på en poliklinikk for psykiske plager i Norge.

 

På SinnSyn-appen kan du som medlem på mitt mentale helsestudio lære mer om psykologi, meditasjon og få tilgang til en rekke mentale øvelser, både fra vår Vestlig psykologiske tradisjon, men også mange ulike lydbilder fra de mer åndelige tradisjonene i Øst. Bli kjent med deg selv på en helt nye måte på mitt mentale treningsstudio.