15 minutter
15 minutter
I mye selvhjelpslitteratur skrives det om muligheten for å plassere seg selv i «orkanens øye». Det er et ordspill eller en metafor som antyder at midt i en virvelvind er det ganske rolig og stille. Metaforen spiller på opplevelsen av et stressende liv, hvor man virvler avsted med vinden i et hesblesende tempo, mens egentlig er det mulig å ta at skritt til siden og plutselig finne en fredelig plass mitt i et krevende liv.
Play