For å få sove

Omtrent en tredjedel av livet vårt brukes til søvn. Både mengden søvn vi behøver og søvnmønsteret varierer med alderen. Det er også store individuelle forskjeller innenfor hver aldersgruppe. Mens spedbarn i gjennomsnitt sover 16-18 timer per døgn, har de fleste voksne et søvnbehov på 7-8 timer. Gjennom livet skjer det en endring i søvnmønsteret. Dette medfører at mange eldre har færre antall timer nattesøvn. Denne reduserte søvnmengden kompenseres ofte med mer hvile på dagtid. Dessuten har eldre i mindre grad dyp søvn enn yngre personer. Den lette søvnen kan føre til at de har hyppige oppvåkninger på natten, og at de ikke føler seg like frisk og uthvilt etter søvn. De fleste opplever et skift gjennom livet fra å legge seg sent og sove ut over dagen, til å  legger seg tidlig på kvelden og våkner tidlig om morgenen.

 

Tilstrekkelig søvn kan være en viktig faktor for blant annet å føle velvære, for følelsesmessig balanse, for bedre å tåle ulike belastninger og smerter, for konsentrasjonsevnen - vi vet at for lite søvn er en viktig risikofaktor for utvikling av en rekke sykdommer.

 

Det er imidlertid fortsatt noe uklart hva som skjer under søvnen som fører til at den er så viktig for at vi skal kunne fungere godt i dagliglivet. Ifølge enkelte teorier er søvnen nødvendig for å lagre og sortere inntrykk fra våken tilstand (bearbeide dagens opplevelser), lagring av informasjon i hukommelsen og dannelse av nye forbindelser i hjernen slik at denne informasjonen kan hentes fram i de rette situasjonene. Det virker som dette krever litt tid uforstyrret og i ro, og bør gjentas hver natt. Det virker også som at faser av søvnen er avsatt til "vedlikehold" av hjernen, som bortvasking av slaggstoffer.

 

Her på SinnSynes mentale treningsstudio har jeg laget en egen avdeling for søvn. Mange mennesker sliter med søvn, og de fleste av oss opplever insomni i perioder av livet. For noen er ikke søvnen noe man kan ta for gitt, og da kan det være lurt å lære seg noen teknikker for å sovne. For meg er søvn, ro, hvile og mental balanse i samme kategori. Derfor er også denne seksjonen om søvn koblet direkte opp mot seksjonen for meditasjon og meditative lydbilder her på appen. Mine beste søvntips er gjerne tett knyttet til ulike meditative teknikker, og de mest effektive teknikkene og praksisene for bedre søvn finner du altså i meditasjons-seksjonen. Spesielt er meditasjon på lyd og bilde, og evnen til å etablere et indre mentalt fristed, verdifulle strategier for å falle i søvn om kvelden. Jeg vil snakke mer om det utover i denne episoden dedikert til søvn.

 

I mye selvhjelpslitteratur skrives det om muligheten for å plassere seg selv i «orkanens øye». Det er et ordspill eller en metafor som antyder at midt i en virvelvind er det ganske rolig og stille. Metaforen spiller på opplevelsen av et stressende liv, hvor man virvler avsted med vinden i et hesblesende tempo, mens egentlig er det mulig å ta at skritt til siden og plutselig finne en fredelig plass mitt i et krevende liv.

 

Evnen til å finne ro og hvile, selv om livet vårt til tider oppleves anmassende og vanskelig, er kanskje blant våre viktigste egenskaper. Det betyr ikke at man skal unnvike livets krav for å finne ro, men at man alltid skal vite at det er mulig å ta en pause, hvile hode og finne restitusjon. Uten restitusjon blir systemet overarbeidet og vi vil slutte å fungere.

 

Imidlertid er det ikke alltid lett å finne ro. Ofte legger vi oss ned på sofaen eller senga med den hensikt å hvile, men hodet fortsetter å løse problemer og tankene galopperer videre på morgendagens utfordringer eller aktuelle prosjekter. Vi trenger å bruke vårt mentale maskineri på problemløsning, men vi kan ikke gjøre det hele tiden. Da blir livet et eneste stort problem, og det er ingen tjent med. En teknikk for å slappe av eller falle i søvn, handler om å etablere seg i «orkanens øye», som altså handler om å hvile i et «mental fristed» etablert i fantasien. Man kan forestille seg at man er på en hytte hvor stormen hyler utenfor, mens vi har det varmt og godt foran peisen. Hvis man har et sted man kan gå til i sitt eget hode, som man har valgt å skjerme fra problemløsende eller bekymringsfull mental aktivitet, har man virkelig noe verdifullt.

 

Mange har denne mentaliteten knyttet til et feriested hvor de reiser for å slappe av, men det er kanskje like viktig å ha et slikt «feriested» i sitt eget hodet, slik at man kan gå dit før man legger seg for å roe ned og falle i søvn. Her på SinnSyns mentale helsestudio har vi laget en del eksempler på slike «fantasifulle mentale fristeder» som du kanskje kan bruke som inspirasjon for å lage ditt eget. Nesten 40 % av alle mennesker har problemer med å sove i perioder. Samtidig vet vi at søvn er ekstremt viktig for vår helse. Søvnproblemer kan ha mange årsaker, men ofte handler det om at vi ønsker å hvile, men ikke klarer å avslutte mentale prosesser. Kanskje er vi ivrige og engasjerte med hensyn til et nytt prosjekt, eller vi gruer oss til morgendagens utfordringer, eller vi forbanner en episode som skjedde i forrige uke. Hvis vi aktivt tenker på ting, er det vanskelig å sovne. Akkurat som det er vanskelig å sove dersom vi spaserer rundt på soverommet og ikke legger oss ned i sengen. Aktiviteten forhindrer søvn, og da er spørsmålet hvordan vi kan finne mental hvile for å roe ned, slappe av og kanskje med den hensikt å falle i søvn.

 

Blant de teknikkene som har god effekt på «mentale overbelastninger» og vanskeligheter med å slappe av, er evnen til å etablere et fristed i sin egen fantasi. Noen ser for seg et trygt og godt sted hvor man bare kan være, uten å tenke eller gruble. Mens meditasjon ofte handler om å konsentrere seg om pusten, nettopp for å forankre oppmerksomheten slik at den ikke virrer av sted på ulike bekymringsfulle tankebaner, er et indre rom også et «sted» hvor oppmerksomheten kan forankres for å hvile. Ofte er et slikt «mentalt fristed» inspirert av plasser vi har vært før, og ofte er de knyttet til en bestemt fornemmelse, og kanskje et lydbilde. Regn og andre naturlyder virker stress-dempende på mennesker, og derfor har vi her på SinnSyn utviklet noen «virtuelle fristeder» med den mektige naturen som bakgrunn. Kanskje kan våre designede fristeder fungere som en inspirasjon for utviklingen av ditt eget mentale landskap. Kanskje kan du hvile øynene i bildet, legge fra deg den digitale enheten og la lyden av regn omfavne deg og gi tankene fri fra bekymringer og etablere et sted i ditt indre for mental restitusjon.