Angst og skolevegring del 1 av 3

|

Hva er skolevegring?

Problemet kan oppstå etter at et barn har vært hjemme en stund, f.eks. etter en ferie eller kortvarig sykdom. Det kan også opptre etter en stressende opplevelse, som det å flytte eller død hos et kjæledyr eller en slektning.

Barn som ikke vil gå på skolen, sier ofte at de er syke. De kan våkne om morgenen og klage over hodepine, magesmerter eller sår hals. Hvis de blir hjemme fra skolen, kan "sykdommen" forsvinne, men den kommer tilbake neste morgen før de skal til skolen. Noen barn kan ha gråtetokter eller sinneanfall.

Elever som strever med skolevegring, utgjør ikke en homogen gruppe. Til felles har de at de engster seg for å være på skolen, og ofte blir sittende hjemme over måneder og år uten undervisningstilbud.

Det viser seg at skolevegring er et økende problem, men det er uklart hva det skyldes. Kan det tenkes at skolevegring er et slags tilspisset fenomen eller symptom som sier noe om vårt samfunn og kulturen vi lever i? I denne miniserien om angst og skolevegring skal jeg se på ulike forklaringsmodeller som kan kaste lys over både skolevegring og menneskers tendens til angst og uro.