Skoleprestasjoner & selvfølelse

01:00

Sårbarheten ved Behovet for Ytre Bekreftelser for Eget Selvbilde
I et samfunn hvor prestasjoner og suksess ofte blir målestokken for verdi, står mange overfor den psykologiske utfordringen ved å knytte selvbildet sitt tett til ytre bekreftelser. Dette behovet for anerkjennelse fra omverdenen kan føre til en sårbarhet som berører kjernen i vår psykiske velvære.

Selvbildet, vår indre oppfatning av hvem vi er, blir skjør når det hovedsakelig forankres i prestasjoner og anerkjennelse fra andre. Denne tilknytningen skaper en ekstern avhengighet, hvor selvfølelsen svinger i takt med ytre suksesser og nederlag. Psykologer har lenge påpekt farer ved denne tilstanden, hvor individets selvverd blir en speiling av omverdenens uforutsigbare vurderinger.

Psykoanalytiker Erik Erikson understreket viktigheten av identitetsutvikling gjennom ulike livsfaser, hvor et for stort fokus på ytre bekreftelse kan hindre utviklingen av en stabil og autonom identitet. Carl Rogers, med sitt klient-sentrerte perspektiv, talte for betydningen av ubetinget positiv regard, et miljø hvor individet kan verdsettes uavhengig av prestasjoner, som grunnlag for å utvikle et sunt selvbilde.

Ved å knytte selvbildet for tett til ytre bekreftelser, risikerer vi også å utvikle en utilstrekkelighetsfølelse og konstant søken etter godkjenning. Dette kan føre til en rekke psykologiske utfordringer, inkludert angst, depresjon, og i verste fall, utbrenthet.
For å motvirke denne sårbarheten, anbefales det å dyrke et mer autonomt selvbilde som er forankret i indre verdier og selv-aksept. Praktisering av selvmedfølelse, hvor man anerkjenner egen verdi uavhengig av ytre prestasjoner, er et sentralt skritt i denne prosessen. Gjennom å internalisere verdsettelsen av seg selv, kan man bygge et mer robust og mindre ytre avhengig selvbilde.

I bunn og grunn krever det en bevisst innsats å vende blikket innover og verdsette seg selv for den man er, ikke kun for det man har oppnådd. Ved å anerkjenne og arbeide med denne sårbarheten, kan vi utvikle et sterkere og mer resilient selvbilde, som står stødig selv i møte med livets uunngåelige opp- og nedturer.