Demoner og debatt

01:00

Debattør, politiker, journalist og katolikk Iben Thranholm har mange sterke meninger. Hun mener at Islam vil overta verden og at de kristne må på barrikadene for å stoppe dette. Iben tror også på demoner og hun er skeptisk til psykisk helsevern fordi vi ikke bedriver eksorsisme av psykisk syke mennesker. Jeg møtte Iben under protestfestivalen, og det ble et møte jeg aldri vil glemme. Iben og jeg røk uklar i en opphetet debatt hvor jeg argumenterte for et mer naturvitenskapelig verdenssyn i møte med katolisisme, ånder, demoner og eksorsisme. Iben Thranholm kritiserte psykologien for å være en ung, umoden og litt kjepphøy disiplin som ignorerte tusenvis av år mer åndelige erfaringer. Hun hadde selv snakket med verdens ledende eksorsister, og hun var hundre prosent overbevist om at enkelte mennesker var besatt av demoner. Hun anklaget psykiatrien for å psykologisere problemer av demonisk karakter. Iben betrakter demoner som noe helt konkret på linje med et virus man kan pådra seg, og denne typen forståelser av det åndelige, uten metaforisk distanse, har jeg lite til overs for.