Avhengighet

01:00

Er avhengighet en sykdom eller et valg? Er det forårsaket av psykososiale faktorer, genetikk og/eller fysiologi? Er det stoffet eller våre avhengige disposisjoner og tilhørende oppførsel som gjør mennesker til slaver, eller har noen personer bestemte karaktertrekk som gjør dem mer sårbare for avhengighet og misbruk? Er avhengighet et symptom og et uttrykk for psykologiske vanskeligheter? Skal det forstås som en destruktiv mestringsstrategi for å takle emosjonelle konflikter? Spørsmålene er mange, og svarene spriker i like mange retninger. Selv om avhengighet har vært et velkjent fenomen i flere århundre, så finnes det fremdeles ingen klar enighet om definisjonen på avhengighet. Det er også mange ting vi mennesker utvikler et avhengighetsforhold til. Det kan dreie seg om rusmidler, sex, gaming og mye mer. Hvordan skal vi forstå menneskelig avhengighet?