Fire Leveregler del 1 av 3

|

I dag skal jeg snakke om en bok som heter «De fire leveregler - en praktisk lære i personlig forvandling», skrevet av Don Miguel Ruiz. I boka kartlegger forfatteren de selvbegrensende holdningene som fratar oss livsgleden og skaper unødig lidelse. Han gir oss fire tilsynelatende enkle leveregler basert på de gamle Toltekernes visdom. Toltekerne var en indianerstamme som levde i sentrale Mexico mellom 10. og 12. århundre e.Kr.

Don Miguel Ruiz var i utgangspunktet kirurg, men så havnet han i en ulykke som forandret hans perspektiv på livet. Han forlot sykehuset og begynte å praktisere som en slags sjaman. Det vil si at han begynte å grave i Toltekernes visdom og mente at det var mye å hente i denne tradisjonen. Blant resultatene av hans søken, finner vi altså boken «The four agreements» hvor han fokuserer på fire leveregler som skal ha potensial til å forandre livet til enkeltmenneske ganske dramatisk. I dagens episode skal jeg ta deg gjennom disse levereglene, og kanskje har vi noe å hente hos de gamle Toltkekerne. Velkommen til en ny episode av SinnSyn.