For tett på tanker del 1 av 3

|

Her kommer en miniserie i 3 deler om tankenes egentlige vesen. Poenget er at de fleste av oss tillegger egne tanker og følelser ganske mye tyngde. Vi tror på tankene våre, og når disse tankene er av en særlig negativ karakter, vil det bli lite rom for mental fleksibilitet, kreativitet og en mer leken holdning til vårt indre liv. Vi tar ting personlig, håndterer kritikk dårlig, blir lett mismodige og fanges av tanker som tilskrives en alt for stor betydning. I denne samanheng snakker jeg en del om to begreper fra ACT-teori (Acceptance and commitment therapy), nemlig fusjon og defusjon.

Defusjon er et direkte motstykke til fusjon. Defusjon innebærer å distansere seg til innholdet i eget tanke- og følelsesliv, slik at man ser det som det egentlig er (tanker og følelser). Fusjon innebærer i stedet å forholde seg til tanker og følelser som sannheter eller regler man må følge for enhver pris.

Velkommen til første del i en serie på tre deler om vår tendens til å havne for tett på tanker og følelser.