Selvkritikk som en bremsekloss på kreativitet del 1 av 2

|

Kreativitet kan handle om å utforske nye mønstre, våge seg ut på gjengrodde stier, tenke nytt, følge sin nysgjerrighet og engasjere seg fritt og uhemmet i ulike oppgaver. Noen mener vi blir mer kreative i bevegelse og på tur. Sokrates gikk for eksempel alltid tur med eleven sine. Han mente det avstedkom et mer åpent og frittenkende sinnelag. Noen mener vi må bruke den ikke-dominante hånda mer for å stimulere hjernen på nye måter. Og noen mener at musikk, rennende vann og dagdrømming er viktige faktorer som fasiliteter kreativitet.

Men det er også en del faktorer som hemmer kreativiteten, og blant dem er overdreven selvkritikk. Det blir tema i denne første av to deler i miniserien om «Selvkritikk som en bremsekloss på kreativitet».