Selvbildet Introduksjon

Da er det tid for flere mentale øvelser her på SinnSyn. Neste treningsprogram har overskriften «Jeg, meg selv og selvbildet». I dag får du introduksjon og første øvelse, og snart kommer del 1 av kapittel 1 om finurlige og uheldige mekanismer i menneskets ego.

Denne boken er litt lengre enn «Selvfølelsens Psykologi», og den innholdet intet mindre enn 31 øvelser. Jeg leser boken fra begynnelsen og avslutter hver innlesning ved kapittelets øvelse. Velkommen til første del av lydbokversjonen av «Jeg, meg selv og selvbildet – Om å bli den man er fullt og helt»

Beskrivelse av boken

De fleste ønsker å være seg selv fullt og helt, men fordi vi mennesker er så opptatt av hvordan vi burde være, og hvordan andre oppfatter oss, spiller vi roller. Så lenge vi ikke aksepterer oss selv og andre slik vi er, vil vi alltid være på jakt etter noe annet. I denne jakten spiller vi ulike «livsspill» som lover at vi vil føle oss bedre en gang i fremtiden. Problemet er at fremtiden ofte bringer med seg nye krav og forventninger som vi må innfri før vi kan føle oss tilfredse. Denne boken handler om å avsløre et ego som aldri blir fornøyd.

At vi kan trene for å bli sterkere i kroppen, er velkjent. Fullt så kjent er det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen i pressede situasjoner og om å forstå seg selv, sine egne følelser og mentale mønstre. Det handler om evnen til å sette ting i perspektiv, se dypere inn i tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Denne formen for psykologisk kapasitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig og åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv med flere nyanser. Her får du kunnskapen du trenger, og 31 gode øvelser for å styrke de mentale musklene dine.

Boken retter seg både mot fagfolk og mot «folk flest». Den er forankret i veldokumenterte psykologiske teorier, men teoriene er satt inn i en hverdagslig sammenheng for at de skal bli mer praktiske og anvendelige. Målet er kort og godt å gi deg som hører økt forståelse av menneskets psyke. Hypotesen er at mer innsikt i egne psykologiske mønstre er første skritt på veien mot et rikere liv.