2022-07-13

20 minutter

Alle de store visdomstradisjonene har ritualer som skal sette mennesker inn i en bevissthetstilstand som er vesensforskjellig fra hverdagslivets tjas og mas. Å føle seg til stede, opphøyd og utenfor egoets utrettelige jag og forfengelige nykker, er på mange måter en iboende del av religion. Man kan også tilstrebe denne typen sinnstilstander utenfor de religiøse tradisjonene. Det er dette som overordnet sett kalles for åndelighet, og dypest sett handler det om å frigjøre seg litt fra egoets modus operandi. Det vil si at vi til hverdags går mye på autopilot: ønsker å komme oss gjennom ulike situasjoner, bli ferdig med det vi holder på med, tjene mer, få flere tilhengere i sosiale medier og alt annet som gjør livet anstrengende. Å være til stede, legge merke til øyeblikket og oppleve at man hører til i en større sammenheng, kan være nettopp den opplevelsen som tilsidesetter egoet på en befriende måte. I de religiøse tradisjonene brukte de ritualer, hymner og mantra som hjelpemidler, og det er derfor SinnSyn også har inkludert et lite bibliotek med sakrale lydbilder som en del av seksjonen for meditasjon. Mange opplever at de suggererende lydbildene, som bebor tusenvis av år med åndelig tradisjon, er til stor hjelp for å finne fred i kropp og sjel. Her får du et lydbilde med et kor bestående av både kvinner og menn, men de lengste partiene er sopran og høye toner. Det er ment som bakgrunn til meditasjon eller stille kontemplasjon og ettertanke. I følge de religiøse tradisjonene er dette en dialog med englene, noe vi her på SinnSyn betrakter som en metafor på den menneskelige higen etter en følelse av en større sammenheng og noe som er viktigere enn hverdagslivets trivialiteter. Velkommen til et sakralt lydbilde her på SinnSyns mentale treningsstudio.