20 minutter
2022-07-13
20 minutter
Alle de store visdomstradisjonene har ritualer som skal sette mennesker inn i en bevissthetstilstand som er vesensforskjellig fra hverdagslivets tjas og mas. Å føle seg til stede, opphøyd og utenfor egoets utrettelige jag og forfengelige nykker, er på mange måter en iboende del av religion. Man kan også tilstrebe denne typen sinnstilstander utenfor de religiøse tradisjonene. Det er dette som overordnet sett kalles for åndelighet, og dypest sett handler det om å frigjøre seg litt fra egoets modus operandi. Det vil si at vi til hverdags går mye på autopilot: ønsker å komme oss gjennom ulike situasjoner, bli ferdig med det vi holder på med, tjene mer, få flere tilhengere i sosiale medier og alt annet som gjør livet anstrengende. Å være til stede, legge merke til øyeblikket og oppleve at man hører til i en større sammenheng, kan være nettopp den opplevelsen som tilsidesetter egoet på en befriende måte. I de religiøse tradisjonene brukte de ritualer, hymner og…
Play
30 minutter
2022-07-13
30 minutter
45 minutter
2022-07-13
45 minutter
60 minutter
2022-07-13
60 minutter