Knute på tråden del 1 av 3

|

Vennskap er et avgjørende element for vår livskvalitet og mentale helse. Våre venner kan holde oss jordet, hjelpe oss med å få ting i perspektiv og hjelpe oss med å håndtere problemene som livet kaster vår vei. En veldig høy prosentandel av faktorer som påvirker livet vårt i positive retninger handler om relasjoner. Vi trenger ikke så mange, men vi trenger solide og gjensidige relasjoner. Det kan fungere som bærebjelker som holder oss unna den depressive kjelleren eller angsten som lurer i skyggen når livet er tungt og vanskelig. I denne miniserien om relasjoner, skal jeg fokusere på de kontaktene vi har som «lugger litt ekstra». Hva er det med relasjoner som stadig får en knute å tråden, og hvordan løser man opp i mellommenneskelige floker?