15 minutter

Ofte er det «tanker på vandring» som forstyrrer oss når vi prøver å finne ro. Oppmerksomhetstrening handler i prinsippet om evnen til å samle fokus. Det handler om å tenke konsentrert når vi skal løse et problem, men også om evnen til å la hodet få hvile. I så måte handler det om å ikke la seg forføre av tanker som tilsynelatende krever vår involvering. Evnen til å ikke involvere seg i aktiv tankevirksomhet er nøkkel til ro, hvile og søvn. Ofte kan naturen hjelpe oss å oppnå en tilstedeværelse i nuet, uten tanker som vil ha oss tilbake til fortiden eller kaste bekymringsfulle blikk inn i fremtiden. Derfor kan naturlyder være et godt supplement til meditasjon. Her får du et lydbilde som er blant mine favoritter. Det er en svak motordur og lyden av tunge regndråper som faller mot taket. Hvis du lar oppmerksomheten din fylles av regntunge dråper, er det som om lyden kan «ramme inn» vårt fokus slik at den aktive tankevirksomheten avtar. Prøv en meditasjonsøkt med regn som bakteppe, eller bruk lydbildet som en ramme rundt innsovning.