Pastoren & Psykologens Journal

|

«Psykologens journal» er et prosjekt Sondre Risholm Liverød har jobbet med i 10 år. Det handler om en lang prosess hvor psykologen forlater kontoret for å undersøke livets mysterier. Finnes Gud? Hvorfor er vi her? Hva er meningen? Hvor er vi om 100 år? Hva skjer når vi dør? Det finnes mange store spørsmål, og svarene påvirker livet. Psykologens ateistiske perspektiver utfordres i møte med troende. Drevet av nysgjerrighet og uro er «Psykologens journal» en reise i motstridende ideer, og et forsøk på å skrive seg ut av egne konflikter. Denne kvelden skal journalen lanseres. Vi setter psykologen og pastoren på scenen for å se om de på noen måte har kommet videre i debatten. Psykologen er Sondre Risholm Liverød og pastoren er Rune Tobiassen. De er gode venner, men uenige i livets mest sentrale spørsmål.

 

Kan meningsforskjeller ta oss dypere inn i viktige spørsmål, eller blir det bare krangling?

 

Denne kvelden innledes av Sondre Risholm Liverød som beskriver sin reise i livets store spørsmål og møte med mennesker som har helt andre perspektiver enn ham selv. Deretter går vi rett inn i prosessen hvor pastoren og psykologen forsøker å orientere seg i spørsmål som betyr mye for dem begge.