Piloten

|

Hei og velkommen til første episode av pastoren og psykologen. Psykologen er Sondre Risholm Liverød og pastoren er Rune Tobiassen. Rune er pastor i Østsida Frikirke. Vi har har kjent hverandre en stund, vi går godt overens, men vi er uenige i mange av livets store spørsmål.

 

Jeg (psykologen) har definert meg selv som ateist i mange år. Jeg var til og med ganske "bombastisk ateistisk", og det var ikke blant mine mest sympatiske sider. Jeg hadde mange argumenter mot religion, uten at jeg egentlig hadde satt meg så godt inn i troslæren. Jeg bestemte meg for å undersøke den andre siden av saken med et så åpent sinn som mulig. Det var i denne forbindelse at jeg ble kjent med Rune Tobiassen. Han var en inkluderende, jovial og interessant pastor i den lokale Frikirken. Han var også veldig interessert i å snakke om religion. I tillegg var han interessert i motforestillinger mot det han selv var overbevist om. Dette ble starten på mange samtaler om religion, vitenskap, psykologi og filosofi. I denne podkasten skal du få være med på disse samtalene.

Den åpenbare uenigheten mellom ateisten og den troende er spørsmålet om Gud eksisterer, men konflikten stikker langt dypere enn som så. Det mest spennende ved disse to livsperspektivene, er at de møtes til kamp rundt livets mest sentrale spørsmål. Trenger vi en Gud for å skape mening i livet? Hva er ondskap? Hvordan bedømme i forhold som angår moral og etikk? Er det et liv etter døden? Har kirken utspilt sin rolle som hovedleverandør for åndelig føde? Hva er alternativet? Har vi fri vilje? Fungerer bønn, eller er det en variant av placeboeffekten? Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen? Hvordan startet det hele? Hvordan styres våre livsprosjekter av våre tankemønster? Hvor går grensen mellom normal og gal, sannheter og vrangforestillinger? Jeg håper at samtalene mellom Rune og meg kan belyse alle disse spørsmålene fra flere ulike ståsteder. Ingen av oss har til hensikt å overbevise deg om det ene eller det andre. Det blir opp til deg å avgjøre hvilken side du faller ned på.

 

Målet vårt er altså å snakke om forholdsvis store spørsmål. Hypotesen er at meningsforskjeller ikke bare fører til konflikt og krangling, men faktisk har potensial til å ta oss dypere inn i livets mysterier.