Perfeksjonisme-Fella del 1 av 3

|

Perfeksjonisme blir ofte sett på som en positiv egenskap som øker sjansene dine for å lykkes, men det kan føre til destruktive tanker eller atferd som gjør det vanskeligere å nå mål. Det kan også forårsake stress, angst, depresjon og andre psykiske problemer.

Perfeksjonisme er ofte definert som behovet for å være, eller se ut til, å være perfekt, eller til og med å tro at det er mulig å oppnå perfeksjon. Det blir vanligvis sett på som en positiv egenskap snarere enn en feil. Folk kan bruke begrepet “sunn perfeksjonisme” for å beskrive eller rettferdiggjøre perfeksjonistisk oppførsel.

Perfeksjonisme er ikke det samme som å strebe etter å være ditt beste. Perfeksjon handler ikke om sunn prestasjon og vekst.

Brené Brown, en forfatter og forskningsprofessor ved University of Houston Graduate College of Social Work, skiller mellom perfeksjonisme og sunn streben etter måloppnåelse. Hun sier: “Perfeksjonisme er ikke det samme som å strebe etter å være din beste. Perfeksjon handler ikke om sunne prestasjoner og vekst.” Hun forklarer at perfeksjonisme brukes av mange mennesker som et skjold for å beskytte mot smerten ved skyld, fordømmelse eller skam.