15 minutter

Ofte er det «tanker på vandring» som forstyrrer oss når vi prøver å finne ro. Oppmerksomhetstrening handler i prinsippet om evnen til å samle fokus. Det handler om å tenke konsentrert når vi skal løse et problem, men også om evnen til å la hodet få hvile. I så måte handler det om å ikke la seg forføre av tanker som tilsynelatende krever vår involvering. Evnen til å ikke involvere seg i aktiv tankevirksomhet er nøkkel til ro, hvile og søvn. Mange opplever at offentlig transport er et sted hvor man plutselig klarer å la «tankene flyte». Man vet at man er på vei et sted, tiden det tar kan man ikke påvirke, og dermed klarer man ofte å senke skuldrene. Mange finner ro på toget, bussen eller flyet, og kanskje er det nettopp rammen rundt kollektiv transport, hvor man er prisgitt sjåføren, som tillater at man henfaller til rollen som passasjer. På samme måten kan man tilstrebe å være passasjer i eget hodet, altså ikke være den aktive agenten som forsøker å løse alle problemer som oppstår i et galopperende sinn. Hvis du lar oppmerksomheten din fylles av undergrunnen som tar deg til neste stopp, er det som om lyden kan «ramme inn» vårt fokus slik at den aktive tankevirksomheten avtar. Prøv en meditasjonsøkt med undergrunnen som bakteppe, eller bruk lydbildet som en ramme rundt innsovning - Neste stopp: Dyp søvn.