15 minutter
15 minutter
Ofte er det «tanker på vandring» som forstyrrer oss når vi prøver å finne ro. Oppmerksomhetstrening handler i prinsippet om evnen til å samle fokus. Det handler om å tenke konsentrert når vi skal løse et problem, men også om evnen til å la hodet få hvile. I så måte handler det om å ikke la seg forføre av tanker som tilsynelatende krever vår involvering. Evnen til å ikke involvere seg i aktiv tankevirksomhet er nøkkel til ro, hvile og søvn. Mange opplever at offentlig transport er et sted hvor man plutselig klarer å la «tankene flyte». Man vet at man er på vei et sted, tiden det tar kan man ikke påvirke, og dermed klarer man ofte å senke skuldrene. Mange finner ro på toget, bussen eller flyet, og kanskje er det nettopp rammen rundt kollektiv transport, hvor man er prisgitt sjåføren, som tillater at man henfaller til rollen som passasjer. På samme måten kan man tilstrebe å være passasjer i eget hodet, altså ikke være den aktive agenten som forsøker å…
Play
15 minutter
15 minutter
Meditasjon foregår gjerne ved at man fokuserer på sin egen pust. Hver gang man begynner å tenke på noe annet, gruble eller engasjere seg i tanker og mentale floker, forsøker man å legge merke til dette og veilede sin oppmerksomhet tilbake til pusten. Det er den klassiske varianten av oppmerksomhetstrening. I denne seksjonen presenterer jeg en lignende, men litt annerledes metode. Her er det lyden som skal være vårt mentale anker som hjelper oss å holde fokus her og nå.
Play