15 minutter

Meditasjon kan gjøres på mange måter, og i denne seksjonen på SinnSyns mentale helsestudio, dreier det seg om meditasjon på lyd. Her får du et jevnt lydbilde fra kabinen på et fly. For noen er en flytur anstrengende av ulike årsaker, men det finnes også mange som lett sovner på flyet. Mange har et slags avslappet forhold til flyet, kanskje fordi flyturen er et sted hvor man ikke skal gjøre så mye annet enn å være. Man kan sjelden svare på så mange mail, og man kan ikke bevege seg i særlig grad, noe som gjør at man rett og slett må innfinne seg med å være akkurat der man er. En flytur kan være blant livets pauser, og de blir det stadig færre av. Som regel er vi rett på telefonen hver gang det oppstår et mellomrom, og mange gjør nok også dette på flyet. Men la oss si at du nå bare skal være der du er. I hodet ditt kan det oppstå tanker om problemer som må løses, men de kan du ikke løse akkurat nå. Derfor lar du de bare være. Tankene er der, men den aktive problemløsningen tar du på et senere tidspunkt. Forsøk å la hele din oppmerksomhet hvile til den jevne duren fra jetmotorene. La tanker komme og gå som de vil, og aksepter at det de forsøker å aktivisere deg med, ikke er noe du skal bry deg om nå. På denne måten kan hjernen få en tiltrengt pause, og det er på denne måten man ser for seg at meditasjon på et lydbilde kan foregå. Senk skuldrene, og god tur!