15 minutter

Meditasjon handlerom å slappe av i sin «mentale muskel». Vi har avspenningsteknikker for kroppen, men av og til trenger vi tilsvarende avspenningsteknikker for hodet. Det vil si at man ikke engasjerer seg i problemer, nye ideer og mentale grublerier hele tiden, men klarer å la hodet få hvile. Det betyr ikke at man kan skru av hjernen og unngå alle tanker, men man kan unngå å engasjere seg i tankene som dukker opp uansett om vi vil eller ikke. Man kan la tankene flyte fritt uten å forfølge dem. Man ser tankene, men bedømmer dem ikke. Man ser tankene, men bestemmer seg for å utsette problemløsning til et senere tidspunkt. Dette krever mye av vårt fokus og vår oppmerksomhet, og det er derfor meditasjon ofte kalles for oppmerksomhetstrening. Det vanligste er å fokusere på pusten som går inn og ut av kroppen, og hver gang man begynner å engasjere seg i tanker, kan man veilede sin oppmerksomhet tilbake til pust. I denne seksjonen på SinnSyns mentale helsestudio baserer vi oss på lignende prinsipper, men istedenfor å feste sitt fokus på pusten, kan man feste sitt fokus på et lydbilde.

 

Se for deg at du skal på ferie. Du sitter på et fly, og det er ikke rom for å gjøre noe med hverdagslivets strabaser og utfordringer akkurat nå. La lyden av flyet omslutte deg. Den jevne duren fra jetmotorene og lyden av menneskene danner rammen rundt en situasjon hvor du kan slappe helt av.