15 minutter
15 minutter
Meditasjon kan gjøres på mange måter, og i denne seksjonen på SinnSyns mentale helsestudio, dreier det seg om meditasjon på lyd. Her får du et jevnt lydbilde fra kabinen på et fly. For noen er en flytur anstrengende av ulike årsaker, men det finnes også mange som lett sovner på flyet. Mange har et slags avslappet forhold til flyet, kanskje fordi flyturen er et sted hvor man ikke skal gjøre så mye annet enn å være. Man kan sjelden svare på så mange mail, og man kan ikke bevege seg i særlig grad, noe som gjør at man rett og slett må innfinne seg med å være akkurat der man er. En flytur kan være blant livets pauser, og de blir det stadig færre av. Som regel er vi rett på telefonen hver gang det oppstår et mellomrom, og mange gjør nok også dette på flyet. Men la oss si at du nå bare skal være der du er. I hodet ditt kan det oppstå tanker om problemer som må løses, men de kan du ikke løse akkurat nå. Derfor lar du de bare være. Tankene er der, men den…
Play
15 minutter
15 minutter
Meditasjon handlerom å slappe av i sin «mentale muskel». Vi har avspenningsteknikker for kroppen, men av og til trenger vi tilsvarende avspenningsteknikker for hodet. Det vil si at man ikke engasjerer seg i problemer, nye ideer og mentale grublerier hele tiden, men klarer å la hodet få hvile. Det betyr ikke at man kan skru av hjernen og unngå alle tanker, men man kan unngå å engasjere seg i tankene som dukker opp uansett om vi vil eller ikke. Man kan la tankene flyte fritt uten å forfølge dem. Man ser tankene, men bedømmer dem ikke. Man ser tankene, men bestemmer seg for å utsette problemløsning til et senere tidspunkt. Dette krever mye av vårt fokus og vår oppmerksomhet, og det er derfor meditasjon ofte kalles for oppmerksomhetstrening. Det vanligste er å fokusere på pusten som går inn og ut av kroppen, og hver gang man begynner å engasjere seg i tanker, kan man veilede sin oppmerksomhet tilbake til pust. I denne seksjonen på SinnSyns mentale helsestudio baserer vi…
Play