15 minutter

Mange opplever at rennende vann er en behagelig lyd. Vi vet at mennesker kan rekalibrere seg selv i naturen og finne ro, og derfor er lydbilder fra naturen et meditativt redskap for å slappe av. I løpet av en dag utsettes vi for millioner av stimuli via digitale enheter, urbane miljøer, kontorlandskaper og andre aktiviteter. Muligens er ikke hodet vårt konstruert for såpass krevende dataprosessering, og mange opplever konsentrasjonsproblemer, uro og vanskeligheter med å slappe av. Imidlertid vet vi at oppmerksomheten vår blir «renset» og kalibrert etter 20 minutter i naturen. Antall stimuli går ned og vi trives generelt sett godt i vårt naturlige habitat. Det viser seg også at lydbilder fra naturen virker avslappende på mennesker. Derfor har SinnSyns mentale helsestudio etablert et bibliotek med naturlige lyder. Tanken er at man kan sette på et lydbilde for å slappe av. La oppmerksomheten hvile i lydbildet, og la andre tanker og bekymringer fare av sted med elev som renner forbi. Slik kan man koble av, finne hvile, og det kan være en god øvelse som en del av rituale før leggetid. Mange har god nytte av et meditativt lydbilde før de skal sovne. Det hjelper dem å «tømme hodet for tanker», og la morgendagens bekymringer vente til i morgen, istedenfor å gruble på måter som frarøver oss søvn og hvile. Velkommen til en elev som renner gjennom en tett skog med yrende dyreliv.