15 minutter

I byen eller på smarttelefonen bombarderes vi med stimuli. Tusenvis av elementer kjemper om vår oppmerksomhet, noe som skaper en anspent og stressende atmosfære i hodet. For å restituere trenger man å skjerme sin oppmerksomhet fra ytre stimuli og fra grubling og hyperaktiv tankevirksomhet. Skogen, fuglesang, regnet og elven er en del av naturen og en del av menneskets naturlige habitat. Å tilbringe tid i naturen, omgitt av de naturlige lydene, viser seg å dempe stress og rekalibrere vår oppmerksomhet. Man vet at naturen har en svært velgjørende effekt på menneskets psykiske helse. Til og med lyder fra naturen virker avslappende på oss, og derfor har naturlige lydbilder blitt en viktig del av SinnSyns mentale treningsstudio. Her får du en rennende elv, og håpet er at du kan hvile din oppmerksomhet i denne elven slik at grubling og annen tankevirksomhet kommer i bakgrunnen. For å finne ro må man klare å skru ned for tankene, og det er ikke alltid så lett, men naturlyder kan være et viktig hjelpemiddel.