15 minutter
15 minutter
Mange opplever at rennende vann er en behagelig lyd. Vi vet at mennesker kan rekalibrere seg selv i naturen og finne ro, og derfor er lydbilder fra naturen et meditativt redskap for å slappe av. I løpet av en dag utsettes vi for millioner av stimuli via digitale enheter, urbane miljøer, kontorlandskaper og andre aktiviteter. Muligens er ikke hodet vårt konstruert for såpass krevende dataprosessering, og mange opplever konsentrasjonsproblemer, uro og vanskeligheter med å slappe av. Imidlertid vet vi at oppmerksomheten vår blir «renset» og kalibrert etter 20 minutter i naturen. Antall stimuli går ned og vi trives generelt sett godt i vårt naturlige habitat. Det viser seg også at lydbilder fra naturen virker avslappende på mennesker. Derfor har SinnSyns mentale helsestudio etablert et bibliotek med naturlige lyder. Tanken er at man kan sette på et lydbilde for å slappe av. La oppmerksomheten hvile i lydbildet, og la andre tanker og bekymringer fare av sted med elev som…
Play
15 minutter
15 minutter
I byen eller på smarttelefonen bombarderes vi med stimuli. Tusenvis av elementer kjemper om vår oppmerksomhet, noe som skaper en anspent og stressende atmosfære i hodet. For å restituere trenger man å skjerme sin oppmerksomhet fra ytre stimuli og fra grubling og hyperaktiv tankevirksomhet. Skogen, fuglesang, regnet og elven er en del av naturen og en del av menneskets naturlige habitat. Å tilbringe tid i naturen, omgitt av de naturlige lydene, viser seg å dempe stress og rekalibrere vår oppmerksomhet. Man vet at naturen har en svært velgjørende effekt på menneskets psykiske helse. Til og med lyder fra naturen virker avslappende på oss, og derfor har naturlige lydbilder blitt en viktig del av SinnSyns mentale treningsstudio. Her får du en rennende elv, og håpet er at du kan hvile din oppmerksomhet i denne elven slik at grubling og annen tankevirksomhet kommer i bakgrunnen. For å finne ro må man klare å skru ned for tankene, og det er ikke alltid så lett, men naturlyder…
Play
70 minutter & 7 Chakra
70 minutter & 7 Chakra
I yoga og særlig i tantrismen er chakra en forestilling om energisentre som ligger langs ryggraden, det vil si langs kroppens vertikale midtakse. Disse chakraene skal ligne på hjul og distribuere, regulere og sortere kroppens forbruk av energier og impulser. I hinduisk tantrisme er det vanligvis sju chakraer:
Play