15 minutter

Meditasjon handlerom å slappe av i sin «mentale muskel». Vi har avspenningsteknikker for å slappe av i kroppen, men av og til trenger vi tilsvarende avspenningsteknikker for hodet. Det vil si at man ikke engasjerer seg i problemer, nye ideer og mentale grublerier hele tiden, men klarer å la hodet få hvile. Det betyr ikke at man kan skru av hjernen og unngå alle tanker, men man kan unngå å engasjere seg i tankene som dukker opp uansett om vi vil eller ikke. Man kan la tankene flyte fritt uten å forfølge dem. Man ser tankene, men bedømmer dem ikke. Man ser tankene, men bestemmer seg for å utsette problemløsning til et senere tidspunkt. Dette krever mye av vårt fokus og vår oppmerksomhet, og det er derfor meditasjon ofte kalles for oppmerksomhetstrening. Det vanligste er å fokusere på pusten som går inn og ut av kroppen, og hver gang man begynner å engasjere seg i tanker, kan man veilede sin oppmerksomhet tilbake til pust. I denne seksjonen på SinnSyns mentale helsestudio baserer vi oss på lignende prinsipper, men istedenfor å feste sitt fokus på pusten, kan man feste sitt fokus på et lydbilde.

 

Selv slapper jeg godt av når jeg kan hvile som passasjer i en bil. Den jevne lyden fra motoren er nærmest søvndyssende, og forståelsen for at jeg på dette tidspunktet ikke kan involvere meg i så mye annet enn å være med på turen, er kanskje blant de elementene ved en biltur som gir meg mest ro. Og nettopp den holdningen, som går på at man ikke til enhver tid problemsøker eller problemløser alt livet kaster i vår retning, er et viktig premiss for å slappe av i mentale muskler. Noen tror at de er nødt til å gruble og bekymre seg omtrent kontinuerlig, som om det forebygger eller løser problemer, men dypest sett gjør det ikke noe annet enn å anstifte spenninger og utmattelse i vårt mentale maskineri. Når jeg sitter som passasjer i en bil på en lengre tur, er det om om jeg innser at jeg ikke kan få gjort noe annet enn å sitte stille, og plutselig opplever jeg en indre ro som virker mentalt restituerende. Av den grunn får du er en biltur på opptil 2 timer, og kanskje kan du sette deg inn i den modusen jeg her beskriver. La tankene flyte fritt, og hvil din oppmerksomhet mot lyden av bilmotoren som tar deg fra A til B.