15 minutter
15 minutter
I denne seksjonen handler det om å finne et lydbilde som kan fungere som bakteppe for mental restitusjon. Dette er et lydbilde fra en trafikkert motorvei hvor bilene suser forbi. Det er en jevn diffus lyd av biler som kommer og går. En kjent meditasjonsøvelse handler om å se for seg at man sitter ved en vei og nettopp observerer bilene kjøre forbi. Hvis man plutselig begynner å involvere seg i trafikken, stoppe bilene og dirigere dem i ulike retninger, vil du sannsynligvis få store problemer og bli rimelig stressa. I denne analogien er bilene representanter for tankene våre, og formålet med meditasjon er å la tanker komme og gå uten å involvere seg som «mentalt trafikk-politi». La tankene være akkurat slik de er, uten å dirigere dem.
Play
15 minytter
15 minytter
Her får du et lydbilde fra en bil på tur gjennom natten. Det regner, og fra tid til annen treffer dråpene panseret som et maskingevær. Du er passasjer, og akkurat nå kan du ikke gjøre så mye annet enn å senke skuldrene, lukke øynene og la lyden fra motoren akkopagnert av regnet fylle din oppmerksomhet. Akkurat nå kan du ikke løse problemer eller gjøre noe annet. Du må sitte der du er, i bilen som tar deg gjennom den våte natten, og alle tanker som kommer lar du gå. La oppmerksomheten hvile til lyden av motoren og regnet.
Play
15 minutter
15 minutter
Meditasjon handlerom å slappe av i sin «mentale muskel». Vi har avspenningsteknikker for å slappe av i kroppen, men av og til trenger vi tilsvarende avspenningsteknikker for hodet. Det vil si at man ikke engasjerer seg i problemer, nye ideer og mentale grublerier hele tiden, men klarer å la hodet få hvile. Det betyr ikke at man kan skru av hjernen og unngå alle tanker, men man kan unngå å engasjere seg i tankene som dukker opp uansett om vi vil eller ikke. Man kan la tankene flyte fritt uten å forfølge dem. Man ser tankene, men bedømmer dem ikke. Man ser tankene, men bestemmer seg for å utsette problemløsning til et senere tidspunkt. Dette krever mye av vårt fokus og vår oppmerksomhet, og det er derfor meditasjon ofte kalles for oppmerksomhetstrening. Det vanligste er å fokusere på pusten som går inn og ut av kroppen, og hver gang man begynner å engasjere seg i tanker, kan man veilede sin oppmerksomhet tilbake til pust. I denne seksjonen på SinnSyns mentale…
Play
15 minutter
15 minutter
Den jevne duren fra en motor kan virke søvndyssende og avslappende. Her får du et lydbilde fra en gammel bil. Poenget med et lydbilde med motordur er å hvile sin oppmerksomhet i lyden. Det brukes som en teknikk for å slappe av. Istedenfor å ha sin oppmerksomhet okkupert av tanker, problemer, bekymringer og gjøremål hele tiden, trenger man muligheten for hvile. Det er ikke alltid så lett å skru det mentale maskineriet av, og derfor er det tidvis vanskelig å finne ro og sjelefred. I en forbindelse viser det seg at evnen til å holde fokus på en jevn og god lyd, som kanskje gir en trygg og god fornemmelse, kan hjelpe oss å slappe av. Det vil si at vi lar vår oppmerksomhet omsluttes av lydbilde, og samtidig lar tankene komme i bakgrunn og langsomt svinne hen. Da kan det hende at vi sovner, eller klarer å hente inn ny energi til et overbelastet sinnelag. Her er altså utfordringen å skru av sin kontemplerende motor og hvile til lyden av et annen maskineri.
Play