Meditasjon på lyd og bilde

|

Barn som beveger seg mye i naturen utvikler seg bedre enn barn som er mye inne eller oppholder seg mye i digitale omgivelser. Naturen er menneskets egentlige habitat, og det skjer noe med oppmerksomheten vår når vi forlater skjermen eller byen og går en tur i skogen. I urbane miljøer og på smarttelefonen bombarderes vi med millioner av stimuli, og det er krevende for vårt mentale maskineri. Mange opplever stress, uro og problemer med å finne hvile når hjernen er overbelastet, noe den lett blir fordi majoriteten av oss har flyttet inn i byen eller «inn i skjermen». Opp mot 45 % av oss har problemer med søvn, og de fleste sover for lite. Med andre ord er det vanskelig å falle til ro. Derfor har SinnSyns mentale helsestudio inkludert et bibliotek av lyder fra naturen. Det viser seg nemlig at naturlige lyder også har en stress-dempende effekt. Poenget er å la oppmerksomheten hvile i lyden av skog og sildrende vann, og på den måten la bekymringer og annet «mentalt støy» ebbe ut. Man kan altså finne ro og hvile i et lydbilde fra naturen, og her på SinnSyns mentale treningsstudio har vi etablert et bibliotek av lydbilder for meditasjon.

I tillegg har vi laget en seksjon hvor vi forsøker å inspirere til et «mentalt fristed» som man kan ta med seg inn i sitt indre og finne ro.

Mange dyr, og de fleste mennesker, trenger et sted hvor de føler seg hjemme, trygge og avslappede. På sett og vis trenger vi et hjem, men like så viktig er det å ha et slags «mentalt hjem» hvor man kan flytte fokus, senke skuldrene og finne ro. Noen kaller det «happy place», og noen bruker dette som en meditasjonsteknikk for å roe ned. Det vil si at man istedenfor å la tankene bryne seg på problemer og utfordringer, eller gårdagens strabaser, kan man flytte fokus til et indre rom hvor vi unngår aktiv problemløsning eller galopperende kontemplasjon. Det betyr ikke at vi skal slutte å tenke eller planlegge ting, men av og til trenger hjernen hvile, og da er utfordringen for mange å la hjerne-muskelen få slappe av. I den forbindelse er det mange som går til et «rom» i seg selv hvor de finner fred, og noen lager disse rommene inspirert av steder de har vært på før. Her på SinnSyns mentale treningsstudio har vi laget noen slike inspirerende rom supplert av naturlige lyder fra naturkreftene utenfor. Kanskje kan du bruke et av rommene i etableringen av dit eget «mentale fristed».

Dersom du har et mentalt fristed i ditt eget hode, har du alltid mulighet for å finne hvile. Et sted med god atmosfære hvor hjernen kan hvile er viktig for psykisk restitusjon.