Miniserie om mindfulness del 1 av 4

|

Med jevne mellomrom publiserer jeg noen serier om et bestemt tema. Denne gangen skal jeg tilbake til mindfulness meditasjon. Jeg skal snakke noe om meditasjonspraksis og jeg skal snakke om hvordan mindfullness kan etablere seg som en «holdning til livet» som kan hjelpe oss på veldig mange måter gjennom hverdagslivets små og store konflikter. Det motsatt av «mindfulness» er «mindlessness», og det er i denne mer «ubevisste» fungeringsmodusen at mange av våre utfordringer og problemer oppstår.

«Mindlessness» betyr at vi er på autopilot og styrt av ubevisste krefter. Vi legger ikke merke til hvordan vi tolker informasjon, eller hvilke stilltiende antakelser som ligger bak våre tanker, følelser og handlinger. De fleste av oss er fanget av mer eller mindre fastlåste kategorier som bestemmer hvordan vi forstår oss selv, opplever tilværelser og håndterer utfordringer. Alt for mange mennesker er fanget i ganske snevre livsmønster som hindrer oss i å nå vårt egentlige potensial.

Mindfulness er det motsatte av dette. Mindfulness gir oss større kontroll over livet fordi vi er mer oppmerksomme på hvordan «psykisk automatikk» styrer oss. Vi evner å lage større kategorier, se ting med «friske øyne» og forholde oss til nye utfordringer uten å være lenket til gamle handlingsmønstre. Det er med andre ord en langt friere posisjon, og boken til Langer handler om ulempene ved mindlesness og fordelene ved mindfulness. I en mindlesness posisjon opererer vi ubevisst på generaliserte kategorier formet av tidligere erfaringer, noe som sørger for at vår bevegelse gjennom livet er forutsigbar, og vi har et begrenset antall muligheter for utvikling. Ved å anta en mer mindful holdning, er ingenting lenger forutbestemt, vi skaper kreative løsninger og utvider vårt handlingsrom. Med andre ord er det slik at mentale (u)vaner sløver oss, men gjennom mindfulness kan vi avsløre måten vi tenker og føler på og få mer oversikt over «sinnets bevegelser». Det gir oss videre muligheten til å forfatte helt nye og unike opplevelser. Velkommen til del 1 av 4 i en minserie om mindfulness for medlemmer her på SinnSyns mentale treningsstudio.