2023-11-30

Øvelse 44 - Tjuefire mentale repetisjoner

Hva gjør at mat smaker godt? Mye av det kommer ned til hvordan kokken kombinerer visse grunnleggende smaker som sødme, surhet og salt.

Utdanning og tilegnelse av kunnskap kan være på samme måte. Et læringsprogram består av ulike elementer som smelter sammen til en mer eller mindre optimal blanding som mottaker konsumerer med mer eller mindre utbytte. SinnSyns mentale helsestudio har jo som en slags underliggende målsetning at du som trener her skal tilegne deg noe mer kunnskap om menneskers indre liv, men det er bare en liten del av målsetningen. Det skal jeg komme tilbake til snart, men først litt mer om læring generelt sett.

Enten du er en doktorgradsstudent med stipendiat eller en språk-entusiast som forsøker å lære deg spansk ved hjelp av en app, eller en som vil lære mer om psykologi og hører på dette akkurat nå, så spør deg selv om det følgende: Hvorfor lærer du egentlig? Svaret er sannsynligvis at du ønsker å tilegne deg en slags kunnskap.

Kunnskapen kan innebære deklarativ hukommelse – altså evnen til å huske informasjon, fakta og utvide sitt vokabular. For noen som lærer spansk, er det oversettelsen av «hola», og for en som trener på SinnSyns mentale treningsstudio innebærer det å få flere ord på følelser, kjenne til menneskets psykiske forsvarsverk og så videre.

En annen type kunnskap er knyttet til prosedyreminne – evnen til å huske trinnene for å utføre en oppgave, som å utarbeide et budsjett. Prosedyreminne går normalt hånd i hånd med deklarativ minne; du kan ikke opprette et budsjett hvis du ikke forstår økonomisk terminologi.

Uansett er en slags kunnskap grunnleggende for å lære nye fag eller ferdigheter. Kunnskap er grunnlaget for utdanning. Men hele poenget med å lære er å bygge noe på toppen av det grunnlaget. Det betyr vanligvis å kunne gjøre noe med kunnskapen din. Og uansett hva du gjør, er poenget å gjøre det på en så god måte som mulig.

PHD-studenten skal kanskje utforske entreprenørskap fordi hun ønsker å starte en vellykket bedrift. Personen på spansk-appen vil kanskje lære språket for å ha flytende samtaler med folk i Latin-Amerika eller gjøre seg forstått på Gran Canaria.

Det krever selvfølgelig å lære mange ord på spansk. Men det betyr også å kunne bruke disse ordene – ikke bare med grunnleggende flyt, men med et høyt nivå av mestring.

Spørsmålet er hva du egentlig lærer på et mentalt-treningsstudio, og ikke minst hvordan du omsetter den læringen i levd liv.

Ideen om at kunnskap alene ikke er nok kan virke åpenbar. Men det går på tvers av tradisjonell utdanning. Før var det mye fokus på å tilegne seg kunnskap og informasjon. På dagens arbeidsmarkedet er kunnskap ikke lenger like verdifull som før. Hele biblioteker med informasjon kan lett nås via internett, og mange prosedyrer som en gang krevde mennesker kan utføres av teknologi.

Tenk på nettjenester som TurboTax og LegalZoom. De gjør mye av jobben som pleide å tilfalle regnskapsførere og advokater.

I mellomtiden er stadig mer sofistikert kunstig intelligens og automatisering i horisonten, og de er i ferd med å revolusjonere økonomien. Fremtiden er rett rundt hjørnet, og store forandringer er på trappene.

Et viktig poeng i denne sammenheng er at tilegnelse av ren kunnskap ikke lenger har like stor verdi, men hva er det vi trenger av ferdigheter i et moderne samfunn? De fleste er enige om at kritisk tenkning, kreativitet og innsikt er nøkkelen til suksess, og på mange måter reflekterer det målsetningen med SinnSyns mentale helsestudio. Mitt hovedmål er ikke å videreformidle fakta fra psykologifaget, men å presentere psykologi på en måte som krever at vi tenker på nytt, tenker på vår egen tankegang, tenker litt baklengs og snur på tidligere forestillinger. Denne typen mental aktivitet fyller ikke nødvendigvis opp kunnskapsbanken din, men den oppøver mental fleksibilitet. Det er bra for psykisk helse, men det er også en vital ferdighet i en moderne verden.

Snart vil det ikke bare være advokater og regnskapsførere som står uten jobb. Risikoen for å bli overflødig er reell for alle hvis kunnskap eller ferdigheter kan kopieres av teknologi. Det er nesten halvparten av oss i løpet av de neste 20 årene, ifølge en studie fra 2013 fra Oxford University.

For å bli "robotsikker" på morgendagens arbeidsmarked, må vi sannsynligvis fokusere på noe maskinene ikke kan overta, nemlig tankeferdigheter på høyere nivå. – den typen ting som datamaskiner ikke vil kunne replikere med det første. Mange av disse ferdighetene faller inn under den brede etiketten kritisk tenkning. De inkluderer evnene til å evaluere påstander, tolke fakta, veie beslutninger, analysere problemer og komme opp med kreative løsninger. Her på SinnSyn handler det om å forstå at alt vi tenker og føler er fortolkninger, og at nye fortolkninger kan endre livet vårt. Det handler om å ta i bruk «intuisjonspumper» og metaforer som gjør at vi agerer som «superbrukere» ovenfor eget mentale operativsystem.

Den siste evnen forbinder kritisk tenkning med en annen ferdighet på høyt nivå: kreativitet. I motsetning til hva folk tror, handler dette ikke bare om å drive med kunst eller være et slags "kreativt geni." Det er også den mer prosaiske, men essensielle evnen til å oppdage mønstre, komme opp med nye ideer og koble dem sammen på nye måter.

Sett kritisk tenkning og kreativitet sammen, og du kan oppnå innsikt – evnen til å se verden på innovative måter og muligheten for å avsløre dypere nivåer i deg selv og din egen fungering. Innsikt åpner for tidligere upåaktete muligheter, og det er nettopp dette som er hovedhensikten med alt som publiseres her på SinnSyns mentale helsestudio.

Denne episoden skal peke deg mot en øvelse litt utenom det vanlige. Det er heller ikke en klassisk øvelse som spiller på et selvhjelpstips, men snarere en øvelse som fungerer som et springbrett til den neste måneden her på SinnSyns helsestudio. Det er julemåneden, og jeg vil herved invitere deg til 24 mentale repetisjoner. Når man trener med vekter tar man gjerne et visst antall repetisjoner for å styrke muskulaturen i den aktuelle kroppsdelen, og her på SinnSyn er det den mentale avdelingen som skal stimuleres. I morgen er det 1.desember, og jeg har laget en julekalender med en ny episode hver dag frem til julaften. Det blir SinnSyns mentale julekalender, og det er først og fremst en repetisjon av de viktigste ideene vi har vært innom her på SinnSyn gjennom dette året. Min utfordring til deg er å åpne en ny luke hver dag gjennom julen og dermed en slags repetisjon og konsolidering av de intuisjons-pumpene vi har vært gjennom i året som snart er omme. Takk for at du trener her å SinnSyns mentale helsestudio, og vel møtt til 24 mentale repetisjoner i SinnSyns mentale julekalender.