Livsfasene del 1 av 3

|

I denne miniserien i 3 deler skal jeg se nærmere på utviklingen av personlighet i lyset av teorien til Erik Erikson. Det vil si at jeg skal tilstrebe å gjengi Eriksons forståelse av menneskets utvikling gjennom åtte stadier, og dernest reflektere over de fellesmenneskelige utfordringene som møter oss i ulike livsfaser. Ideen er at erfaringer og måten vi løser livets grunnleggende dilemmaer på, blir toneangivende for vår personlighet og videre utvikling.

Erik H. Erikson var psykolog og opptatt av hvordan vi utvikler oss gjennom livet fra fødsel til død. Han beskriver den psykososiale utviklingen i åtte faser. I hver av disse fasene, hevder Erikson, er det en grunnleggende problemstilling vi står overfor, en problemstilling som har betydning for vår identitetsutvikling, for vår oppfatning av hvem vi er. Erikson mente at vi havnet i en valgsituasjon, og alt etter hva vi valgte, ville vi komme styrket eller svekket ut av situasjonen. Dette resultatet vil deretter være bestemmende for utviklingen videre. Velkommen til første del i miniserien om livsløpets psykologi.