15 minutter

Man trenger ikke være religiøs for å finne en slags sinnsro til sakral musikk. De store visdomstradisjonene har en rekke meditative lydbilder som fasiliteter sjelefred. Man tenker ofte på buddhisme når det er snakk om meditasjon og ritualer for åndelighet, men alle de store visdomstradisjonene har en eller annen form for meditativ praksis. Poenget i en kirke eller et tempel er å koble seg på noe som transcenderer hverdagslivets tragedier, trivialiteter og mas. Følelsen av å være del av noe større, og gi litt slipp på egoets kamp om goder og oppmerksomhet, kan være en befrielse for mennesker. Ofte har denne typen «mental restitusjon», eller frigjørelse fra et ego som lurer oss inn i en følelse av mangel og underskudd, vært forbeholdt troende mennesker. I dag vet vi at de religiøse mantraene og melodiene kan ha en beroligende og stress-dempende effekt på linje med meditasjon. Da er det ikke lenger snakk om å påkalle en høyere makt, men snarere en opplevelse av tilstedeværelse og tilhørighet. Evnen til å holde fokus på et bestemt lydbilde, og samtidig la hverdagslivets tjas og mas svinne hen i bakgrunnen, er en verdifull kilde til sinnsro og mental restitusjon. I hverdagen lever de fleste av oss delvis på en skjerm i et urbant miljø som bombarderer oss med inntrykk. Folk flest omgir seg med så mange stimuli at hjernen blir overarbeidet. Vi ender opp med stress, et flakkende fokus, oppmerksomhetssvikt og en generell følelse av manglende energi. En fokusert stund, enten det er i stua, i et tempel, en kirke eller ett annet sted, kan være avgjørende for vår helse. Dersom du klare å la oppmerksomheten din hvile i dette sakrale lydbildet, ikke engasjerer deg i grubling eller kontemplativ problemløsning underveis, kan du i prinsippet «restarte» din hjerne og oppnå en tiltrengt ro og balanse som kan brukes gjennom de neste dagene. Kanskje tenker man at man ikke har tid til dette, men de fleste som engasjerer seg regelmessig i en meditasjonspraksis påstår at de ikke har tid til å la være. De henter så mye energi fra denne formen for restitusjon at det de får ut av timene i etterkant har mye høyere verdi enn det man presterer på et overbelastet mentalt apparatur. Velkommen til en av de vakreste katedralene i verden, nemlig Nidarosdomen. Selv om jeg ikke er en troende person, opplever jeg Nidarosdomen som helt spesiell. Selve bygningen avstedkommer en slags åndelig høydepunktsopplevelse i meg, og her får du et lydbilde fra den storslåtte hellige bygningen.