15 minutter
15 minutter
Man trenger ikke være religiøs for å finne en slags sinnsro til sakral musikk. De store visdomstradisjonene har en rekke meditative lydbilder som fasiliteter sjelefred. Man tenker ofte på buddhisme når det er snakk om meditasjon og ritualer for åndelighet, men alle de store visdomstradisjonene har en eller annen form for meditativ praksis. Poenget i en kirke eller et tempel er å koble seg på noe som transcenderer hverdagslivets tragedier, trivialiteter og mas. Følelsen av å være del av noe større, og gi litt slipp på egoets kamp om goder og oppmerksomhet, kan være en befrielse for mennesker. Ofte har denne typen «mental restitusjon», eller frigjørelse fra et ego som lurer oss inn i en følelse av mangel og underskudd, vært forbeholdt troende mennesker. I dag vet vi at de religiøse mantraene og melodiene kan ha en beroligende og stress-dempende effekt på linje med meditasjon. Da er det ikke lenger snakk om å påkalle en høyere makt, men snarere en opplevelse av…
Play