15 minutter

Mens OM-mantraet (også kalt HUM-mantraet eller AUM-mantraet) er et av de mest brukte mantraene, og kan brukes som bakteppe for en rekke ulike meditasjoner, mener man også at det stimulerer en slags dypere innsikt eller aktiverer det «tredje øyet». OM-mantrasang kan hjelpe deg å bryte løs begrensningene du har pålagt deg selv. Begrensningene som hindrer deg selv i å lytte til din indre visdom, og hindrer deg i å bruke den visdommen til å kartlegge den beste kursen for et liv med hensikt, mening og lidenskap. Det er alle fall dette man kan lese i de gamle tekstene som adresserer mantra-meditasjonens velgjørende effekter.

Den spesielle og mørke lyden, som ofte vibrerer på hertz fra 400 og oppover, kalles også «Guds frekvensen». Noen lydbilder går opp mot 963Hz, som kalles Solfeggio-frekvensen, og det er også her man kan vibrerer i takt med universet. Lydbildet skal hjelpe oss å vende tilbake til en slags enhet med naturen og livet.

Hvorvidt man tror på de gamle forestillingene om lydens forbindelse til universet spiller ikke så stor rolle. Det som spiller en rolle er at «HUM» lyden han er meditativ og nærmest suggererende effekt på mennesker.

Poenget er et lyden virker svært beroligende og suggererende på oss. Ved å fokusere på lyden, og la andre tanker komme og gå som de vil (uten å dømme dem), kan du oppnå mental restitusjon. Dette kan fungere som en slags oppmerksomhetstrening hvor du ikke deltar i aktiv tenkning og grubling, men kobler av hjernens tankevirksomhet ved å la deg oppsluke av «OooooMmmmm». Når tanker og følelser kommer, skal du bare la de være, og deretter vende tilbake til lydbilde. Samme prinsippet som i annen meditasjon hvor man eksempelvis fokuserer på pust og pusteankeret.

I de meditative tradisjonene anbefaler man at du bruker dette i minst 30 minutter om dagen, og mediterer sammen med det. Du kan synge OM sammen med sporet eller ganske enkelt la det spille i bakgrunnen mens du mediterer og fokuserer på å puste inn og ut. Enkel, men en veldig effektiv teknikk.