15 minutter

Har du noen gang ligget i en lugar på en båt og latt den jevne duren fra motorene vugge deg i søvn? I denne seksjonen handler det om å finne ro og hvile ved hjelp av lydbilder. Hvilke lyder som virker avslappende på oss er individuelt, og derfor har vi samlet et lite bibliotek av ulike alternativer her på SinnSyns mentale helsestudio. Ideene er stort sett de samme uavhengig av lydbildet du velger, og det handler om en form for meditasjon. Ofte praktiseres meditasjon ved å feste sin oppmerksomhet til pusten som går inn og ut av lungene. De fleste vil oppleve at tanker dukker opp i hodet og lokker oss inn i mental problemløsning, hvorpå vi mister fokus på pusten. Når vi merker dette, skal vi på en vennlig og bestemt måte veilede oppmerksomheten tilbake til pusten. Ideen er at dette kan sentrere oss, hjelpe oss å være til stede her og nå og ikke alltid i aktiv problemløsningsmodus. Tidvis skal vi løse problemer og tenke over livets utfordringer, men hvis vi gjør det lenge uten pause, blir vi utmatta, og det er den formen for utmattelse meditasjon kan avhjelpe. Det handler om å finne en praksis for mental restitusjon, og her spiller meditasjon en viktig rolle.

 

Istedenfor å la vår oppmerksomhet følge tanker og følelser, handler meditasjon om å forankre sin oppmerksomhet i noe som ikke er like bevegende. Som nevnt er det vanlig å tilstrebe fokus på pust, mens i denne seksjonen av SinnSyns mentale helsestudio skal vi forsøke å hvile vår oppmerksomhet i et lydbilde. Her får du lyden av en ferje som tar deg over ukjent farvann på en trygg måte.

 

Din oppgave er å la oppmerksomheten oppslukes av motorduren, og nå må alle tanker som krever din oppmerksomhet vente. For akkurat nå skal du ikke løse problemer, men restituere hodet. Lyden vil ikke stoppe tankene, men du skal holde fokus på lydbilde, ikke involvere deg i problemløsning akkurat nå i denne meditasjonsøkta.

 

Ofte kan denne typen lydbilder også brukes som innsovning. Det er ikke så uvanlig at Insomni skyldes et hodet som ikke vil gi slipp på tanker og følelser, og dermed jobber på spreng, selv om vi hadde bestemt oss for å sove. Prøv et lydbilde som innsovning, og kanskje kan det gi deg en god natt søvn.