15 minutter

Det er noe som heter «regresjon i egoets tjeneste». Det kan bety litt forskjellige ting, men det dreier seg blant annet om en form for tilflukt i nostalgi. Det vil si at vi drømmer oss tilbake i livet mot bekymringsløse eller gledelige perioder. Og et godt minne kan tilføre oss både positive følelser, men også en opplevelse av ro og trygghet. Akkurat dette lydbildet gir meg nettopp en slik ro fordi jeg tilbrakte hver sommer som bensin-gutt på en marina gjennom min oppvekst. Jeg var omgitt av båter, måker, saltvann og krabber. Når jeg hører det yrende livet fra en marina, tar det meg tilbake til et trygt sted fra min egen barndom.

 

Imidlertid er ikke det hovedhensikten med disse lydbildene, men lydbilder som fremkaller gode assosiasjoner kan fungere som et enda bedre utgangspunkt for «sjelefred».

 

Meditasjon handlerom å slappe av i sin «mentale muskel». Vi har avspenningsteknikker for å slappe av i kroppen, men av og til trenger vi tilsvarende avspenningsteknikker for hodet. Det vil si at man ikke engasjerer seg i problemer, nye ideer og mentale grublerier hele tiden, men klarer å la hodet få hvile. Hvis man har et godt minne fra en fin periode eller en gledelig situasjon, kan de avstedkomme den tryggheten man trenger for å la bekymringen sile sin egen sjø. Det betyr ikke at man kan skru av hjernen og unngå alle tanker, men man kan unngå å engasjere seg i tankene som dukker opp uansett om vi vil eller ikke. Man kan la tankene flyte fritt uten å forfølge dem. Man ser tankene, men bedømmer dem ikke. Man ser tankene, men bestemmer seg for å utsette problemløsning til et senere tidspunkt. Dette krever mye av vårt fokus og vår oppmerksomhet, og det er derfor meditasjon ofte kalles for oppmerksomhetstrening. Det vanligste er å fokusere på pusten som går inn og ut av kroppen, og hver gang man begynner å engasjere seg i tanker, kan man veilede sin oppmerksomhet tilbake til pust. I denne seksjonen på SinnSyns mentale helsestudio baserer vi oss på lignende prinsipper, men istedenfor å feste sitt fokus på pusten, kan man feste sitt fokus på et lydbilde. Og her har du et lydbildet fra en pulserende marina full av småbåter, fiskebåter og «maritim bevegelse».