15 minutter
15 minutter
Har du noen gang ligget i en lugar på en båt og latt den jevne duren fra motorene vugge deg i søvn? I denne seksjonen handler det om å finne ro og hvile ved hjelp av lydbilder. Hvilke lyder som virker avslappende på oss er individuelt, og derfor har vi samlet et lite bibliotek av ulike alternativer her på SinnSyns mentale helsestudio. Ideene er stort sett de samme uavhengig av lydbildet du velger, og det handler om en form for meditasjon. Ofte praktiseres meditasjon ved å feste sin oppmerksomhet til pusten som går inn og ut av lungene. De fleste vil oppleve at tanker dukker opp i hodet og lokker oss inn i mental problemløsning, hvorpå vi mister fokus på pusten. Når vi merker dette, skal vi på en vennlig og bestemt måte veilede oppmerksomheten tilbake til pusten. Ideen er at dette kan sentrere oss, hjelpe oss å være til stede her og nå og ikke alltid i aktiv problemløsningsmodus. Tidvis skal vi løse problemer og tenke over livets utfordringer, men hvis vi gjør det…
Play
15 minutter
15 minutter
Det er noe som heter «regresjon i egoets tjeneste». Det kan bety litt forskjellige ting, men det dreier seg blant annet om en form for tilflukt i nostalgi. Det vil si at vi drømmer oss tilbake i livet mot bekymringsløse eller gledelige perioder. Og et godt minne kan tilføre oss både positive følelser, men også en opplevelse av ro og trygghet. Akkurat dette lydbildet gir meg nettopp en slik ro fordi jeg tilbrakte hver sommer som bensin-gutt på en marina gjennom min oppvekst. Jeg var omgitt av båter, måker, saltvann og krabber. Når jeg hører det yrende livet fra en marina, tar det meg tilbake til et trygt sted fra min egen barndom.
Play