Miniserie om fri vilje del 1 av 3

|

Det fleste opplever å ha fri vilje til en viss grad. Vi har en ganske sterk intuisjon som sier at det vi velger, er noe vi selv bestemmer, men egentlig er alt vi foretar oss et resultat av hundrevis av faktorer vi ikke vet om og heller ikke har kontroll på. Derfor konkluderer en del filosofer og vitenskapsfolk med at fri vilje er en illusjon. Vi har egentlige ikke noe fri vilje, men vi opplever det.

Hvis ikke vi egentlig har noen fri vilje, kan vi vel heller ikke stå ansvarlig for våre handlinger, og dermed er fri vilje et konsept som kanskje ikke eksisterer, men vi trenger likevel å tro at det eksisterer. Velkommen til første del en miniserie i tre deler om problematikken og paradoksene knyttet til «fri vilje».