70 minutter & 7 chakra


I yoga og særlig i tantrismen er chakra en forestilling om energisentre som ligger langs ryggraden, det vil si langs kroppens vertikale midtakse. Disse chakraene skal ligne på hjul og distribuere, regulere og sortere kroppens forbruk av energier og impulser. I hinduisk tantrisme er det vanligvis sju chakraer:

 

1 - Rotsenteret, like ved kjønnsorganene

 

2 - Bekkensenteret

 

3 - Navlesenteret, ofte identifisert som solar plexus

 

4 - Hjertesenteret

 

5 - Halssenteret

 

6 - Pannesenteret, ofte omtalt som «kunnskapens øye» eller «det tredje øye»

 

7 - Kronesenteret, «den tusenbladede lotus», øverst i hodet.

 

Disse normalt usynlige kraftsentrene omtales både som åndelige og fysiske. Hver chakra blir assosiert med en guddom, et mantra, en farge, et element, visse personegenskaper osv.

 

Den psykiske energien, shakti, 'kraften', kalt kundalini, tenkes som en kraft som ligger latent i den nederste chakraen. Ved hjelp av bestemte yoga-teknikker kan kundalini vekkes til live slik at den strømmer opp gjennom de øvrige chakraene til den når det øverste energisenteret på toppen av hodet. Dette energisenteret betegnes som menneskets spirituelle dør, og en full gjennomstrømning er ensbetydende med åndelig frihet eller opplysning.

 

Denne meditasjons-økta påberoper seg lydfrekvenser som adresserer alle chakraene. Det vil si at svingningene i lydsporene skal stimulerer chakranen på en velgjørende måte, og dermed foregår en type renselse. Hva man tenker om de religiøse forestillingene om meditasjon, er kanskje ikke så viktig. Imidlertid er dette et kjent lydbilde for meditasjon, og uavhengig av om det involverer chakra-energier eller ikke, er dette et svært suggererende og egnet lydbilde for meditasjon. Se om du kan beholde din oppmerksomhet i øyeblikket. La oppmerksomheten hvile i lyden, eller la oppmerksomheten hvile i kroppen fra den ene chakraen til den andre gjennom de neste 70 minuttene. Man begynner nederst i bekkenet og fortsetter oppover. Dette lydbildet er dessuten akkopagnert av en foss i bakgrunnen. Rennende vann har en beroligende effekt på mennesker, og kombinasjonen av de nøye tilpassede lydeffektene og lyder fra naturen kan være særlig potent for en god meditasjonsøkt.