Psykologens Journal

01:10 | 146 visninger

Jeg har skrevet på denne boken i over 10 år. Det er det mest omfattende jeg har gjort i hele mitt liv. Det er også noe av det mest interessante jeg har holdt på med, og noe av det som har forandret meg mest, både personlig og intellektuelt. Jeg trodde det skulle bli godt å ferdigstille dette prosjektet, men jeg endte opp med et tomrom. I mange år har jeg vært i dialog med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. Det er utfordrende, men også spennende. Det ligner på boksing, men man bruker perspektiver istedenfor knyttnever og boksehansker. Det er en mental anstrengelse som jeg tror er både utviklende og disiplinerende for våre mentale muskler.

Mitt utgangspunkt i dette prosjektet har vært som følger: Jeg er psykolog, nysgjerrig, begeistret for filosofi, interessert i religion, grublende og litt over middels redd for å dø. Denne kombinasjonen av mentale tilbøyeligheter har gitt meg perioder med eksistensiell angst og en dragning mot de store spørsmålene.

 

Jeg begynner dette prosjektet som en uavklart ateist med undertrykte spirituelle tilbøyeligheter. Gjennom prosessen beveger jeg meg i ulike retninger, og på mange måter betrakter jeg boken som et forsøk på å skrive seg ut av konfliktene som ligger til grunn for den indre uroen.

 

Til tross for mine ateistiske holdinger, meldte jeg meg inn i flere ulike menigheter for å studere livets store spørsmål fra et troende perspektiv. Jeg var aktiv i menighetslivet i flere år, og disse erfaringene har endret meg på mange plan. Jeg ville undersøke om den kjepphøye ateisten hadd gått glipp av noe viktig? Det er tross alt over 80 % av jordens befolkning som tror på en eller annen form for guddommelighet eller metafysisk overbygning på livets tjas og mas.

 

I denne boken setter jeg ikke opp ateisme mot religion for å utrope en vinner, men i håp om at meningsforskjeller kan ta oss dypere inn i vanskelige spørsmål. Boken er skrevet for dem som tror og dem som ikke tror. Kanskje er den særlig relevant for dem som er usikre, men likevel interesserte i menneskets eksistensielle grunnvilkår.

Den åpenbare uenigheten mellom ateisten og den troende er spørsmålet om Guds eksistens, men konflikten stikker altså dypere enn som så. Det mest spennende ved disse to livsperspektivene, er at de tvinger seg frem rundt livets mest sentrale spørsmål. Trenger vi en Gud for å skape mening i livet? Hva er ondskap? Hvordan bedømme i forhold som angår moral og etikk? Er det et liv etter døden? Har vi fri vilje? Fungerer bønn, eller er det en variant av placeboeffekten? Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen? Hvordan startet det hele? Hvordan styres våre livsprosjekter av våre tankemønster? Hvor går grensen mellom normal og gal, sannheter og vrangforestillinger? Vil utviklingen av kunstig intelligens og «guddommelig teknologi» utrangere den bibelske Guden? Hva skjer med menneskets tro, motivasjon, åndelige behov og psykiske helse når maskiner overtar på stadig flere områder? Mister vi noe viktig når de religiøse fortellingene taper terreng i en stadig mer sekularisert verden?

I kraft av mitt yrke som psykolog og psykoterapeut forholder jeg meg daglig til menneskers uro, ensomhet, dødelighet, frykt for meningsløshet og deres måter å tenke, føle og handle på. Mange av livets store spørsmål kan være ubehagelige, og jeg skulle ønske jeg kunne overse dem, men det klarer jeg ikke. Som psykolog anbefaler jeg folk å møte sine problemer ansikt til ansikt, og i denne boken skal jeg gjøre det samme selv. Indre konflikter skaper psykiske spenninger og ubehag, og den terapeutiske løsningen på problemet er å løfte konfliktene frem i lyset. Psykologien er et verktøy som kan fortelle noe om dynamikken i menneskets uro, og gjennom denne boken får du en demonstrasjon av psykoterapeutisk teori i praksis.

 

"For meg har dette blitt en reise i utfordrende ideer, et møte med egen arroganse, eksponering for frykt og usikkerhet og en øvelse i impulskontroll. Samtaler om tro og tvil kan lett eskalere til høy emosjonell temperatur, og jeg har hatt mange ulike konfrontasjoner gjennom dette prosjektet. Boken som skulle bli et saklig, psykologisk blikk på ulike livssyn, ble til en viss grad det, men det ble også til psykologens egen journal."