Vårt mentale maskineri del 1 av 4

Innsendt den 2022-05-21
|

Daniel Kahneman har skrevet en svært interessant bok som heter «Thinking fast and slow». Den er full av interessante innblikk i menneskets mentale apparat, og den presenterer forskning på hjernen som er såpass oppsiktsvekkende at det kan få leseren til å endre oppfattelsen de har av seg selv. Jeg skal ikke ta for meg hele boka i denne miniserien, men fremføre et par interessante poeng som forteller litt om menneskets selvforståelse.

Jeg begynner denne miniserien med noen eksempler fra nevropsykologi. Tidvis dukker det opp mennesker med noen nevrologiske feilkoblinger som gir noen ganske merkverdige symptomer. Ved å forstå denne typen forstyrresler, kan vi også forstå mer om hvordan vi selv fungerer som «homo psychologicus»

Velkommen til første del i miniserien om vårt mentale maskineri!