15 minutter

I denne seksjonen med lydbilder fra naturen har jeg henvist til forskning som sier at naturen har en stress-dempende og vitaliserende kraft på mennesker.

Men kontakt med naturen måtte ikke nødvendigvis medføre å gå ut i frisk luft, hvis man for eksempel er i karantene. Forskerne tok i betraktning to forskjellige varianter av naturopplevelser. Deltakerne svarte for det første på hvor ofte de var ute i det grønne - for eksempel i en park.

De svarte også på hvorvidt de hadde utsikt til naturen, i en eller annen form, gjennom vinduene i hjemmet sitt.

Resultatene av studien viser at å være omgitt av natur kan fungere som en buffer for å redusere de negative effektene av en svært stressende situasjon. Masashi Soga ved University of Tokyo og forskerteamet rundt ham kom nemlig frem til at både oftere bruk av grøntarealer i nærområdet, og å ha utsikt til grønne områder gjennom et vindu, økte nivåene av tilfredshet med livet, subjektiv lykkefølelse og selvtillit – samtidig som det senket nivåene av depresjon og ensomhet.

Det er også slik at mange moderne mennesker bor i byer, og da er det ofte parken som representerer naturen. Når det gjelder disse meditative lydbildene, har jeg fokusert på lyder fra naturen, men når du sitter i en park i en stor by, er du som regel omgitt av byens summing og liv. For de som har bodd lenge i by, og har vent seg til den pulserende lyden av mennesker samlet på ett sted, kan også denne lyden virke beroligende. Derfor har jeg her et lydbilde som omfavner deg med urbant støy. Se for deg at du sitter i parken og hviler, og rundt deg vrimler mennesker, byduer, måker, småfugl, biler og busser. Her er byen et trygt sted, og du kan sitte i «orkanens øye» og la alt rundt deg gå sin gang, mens du hviler din oppmerksomhet til lyden av urbant liv. Målet er å ikke la tankene fare i alle retninger, men beholde sin oppmerksomhet på lyden. På den måten kan man også finne hvile til lyden av byen. Målet er altså å samle fokus rundt lyden og derigjennom oppnå en tiltrengt pause fra aktiv tenkning, grubling eller annen mental aktivisering.