15 minutter
15 minutter
Hvis du bor i byen, kan det hende at du er vant til en viss bakgrunnsstøy. For noen er det irriterende, men for andre virker det beroligende. Selv opplever jeg at urbane lyder gir meg en viss ro. Jeg opplever at verden er i bevegelse, det er liv, selv om jeg nå befinner meg på avstand. Når jeg begynner å tenke, bekymre meg eller engasjere meg i mentale prosesser, forsvinner fokuset på bakgrunnsstøyen og hjernen opererer på en konsentrert måte. Som regel er det bra, men noen ganger tenker jeg så mye at det blir vanskelig å slappe av, og da er det viktig for meg å koble av tanker og mental støy og fokusere oppmerksomheten min et annet sted. Dette er også essensen i meditasjon, men istedenfor å fokusere på pust, fokuserer jeg ofte på naturlyder eller urbane lydbilder som en måte å restituere mentalt. Jeg fester min oppmerksomhet til lyden av byen og regnet utenfor, mens jeg lener meg tilbake i stolen og lukker øynene. Dette er mentalt avslappende, og det er ofte…
Play
15 minutter
15 minutter
I denne seksjonen med lydbilder fra naturen har jeg henvist til forskning som sier at naturen har en stress-dempende og vitaliserende kraft på mennesker.
Play