15 minutter

Lyder fra naturen har en beroligende effekt på menneske. Mange finner ekstra ro og sjelefred ved sjøen, og da er det gjerne horisonten som kan avstedkomme noe Freud kalte «oseanfølelsen». Det er en ganske omseggripende følelse av en slags stilltiende ekstase, av fred eller enhet med universet. Rudolf Otto kalte det “det numinøse”. Her får du en bit av havet i form av et lydbilde med bølger som kommer og går. Lukk øynene, hvil oppmerksomheten din i bølgene, og la alle andre tanker fare.

Målet med denne seksjonen av SinnSynes mentale helsestudio er altså å presentere noen lyder som kan berolige et galopperende sinnelag. Det er velkjent at mange mennesker sliter med søvn, og mange har problemer med å finne ro og hvile. Ofte er det fordi vi holder på med en slags konstant mental problemløsning, tenkning og grubling, og så lenge hjernen ar aktiv på denne måte, er det nesten umulig å slappe av. For å roe ned tanker og bekymringer, kan man blant annet forsøke å hvile sin oppmerksomhet i et lydbilde fra naturen. Naturen virker beroligende på mennesker, og sjøen og bølgene har kanskje er særegen beroligende effekt. Derfor kan bølgeskvulp som et bakteppe for avslapning være et godt hjelpemiddel.