ANGST del 1 av 3

|

Angst er en følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig kan hende, eller en overdreven fryktreaksjon på en hendelse. Angst er også en samlebetegnelse på en rekke ulike tilstander, som kanskje føles ganske likt, men likevel dukker opp av svært ulike årsaker. Hvis vi skal forstå angst, må vi sannsynligvis dra veksel på mange ulike forklaringsmodeller. I denne serien skal jeg dykke ned i de mest kjente forklaringene på angst og uro. Velkommen til en video-episode av podcasten SinnSyn.