Identitet del 1

|

Dette er første episode i en serie om identitet. Ordet Identitet kommer fra det latinske idem, som betyr «det samme», og det refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid.

 

I dagligspråket har begrepet to adskilte betydninger. I snever betydning refererer det til muligheten for å sikre entydig identifikasjon av en person. Det handler om å legitimere seg i kraft av personnummer eller annet legitimasjon som identifikator for å sikre at det refereres til riktig individ. Det er ikke denne typen identitet jeg skal snakke om i denne serien, men snarere identitet i en mye videre forstand. Sammen med en usedvanlig hyggelig filosof skal vi forsøke å dykke ned i ulike forståelser av identitet som kulturelt og psykologisk uttrykk for det som en person oppfatter seg selv som, eller av andre oppfattes som (relativt) konstant. Ordet betegner da hva en person føler tilhørighet til og ikke minst hvordan de overordnet sett forstå seg selv og sine toneangivende trekk og tilbøyeligheter.

 

I denne serien om identitet er jeg så heldig å få snakke med filosof Håvard Løkke. Han er spesialist på antikkens filosofi og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er en en avbalansert, klok og vennlig mann, og han har mange interessante ideer. Vi har snakket om identitet i mange timer, og disse samtalen kan du nå få med deg her på SinnSyn i en miniserie om Identitet. De fleste episodene på SinnSyn kan høres hver for seg, og rekkefølgen skal ikke spille så stor rolle, men akkurat denne serien om identitet, kan det lønne seg å høre i rekkefølge. Jeg publiserer en ny episode om identitet hver uke i månedene fremover, og hver ny episode bygger på den forrige.

 

I første episode skal vi blant annet snakke om hvordan identitet skriver seg fra oppveksten og historiene vi skaper om oss selv i samspill med omgivelsene våre. Det er kanskje ikke så mange som bevisst går inn for å utvikle en bestemt identitet, men i ung alder er man stadig ute etter andres aksept og anerkjennesle for å etablere en følelse av hvem man er, og dermed er det alltid i relasjon til omgivelsene og andre mennesker vi utvikler fortellingen om oss selv.